S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.
       

O PRODEJI - about sale » OBCHODNÍ PODMÍNKY - condition
OBCHODNÍ PODMÍNKY - condition

 

 

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Provozovatel

Internetový obchod na adrese www.crystal-bohemia.cz (dále jen „internetový obchod“)

je provozován OSVČ - Pavel Makalouš se sídlem na adrese

Hronov 549 31, Jiřího z Poděbrad 248,

IČO 11057327: * DIČ CZ6804242082 (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“),

bankovní spojení: Komerční banka., č. Účtu: 159444551 / 0100

1.2. Kupující

 • 1.2.1. Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).
 • 1.2.2. Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).
 • 1.2.3. Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).
 • 1.3. Obchodní podmínky
 • 1.3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).
 • 1.3.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 • 1.3.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.  Uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

 • Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.
 • 2.2. Objednávka
 •  
 • 2.2.1. Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.
 • 2.2.2. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
 • 2.3. Uzavření kupní smlouvy
 • 2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.
 • 2.3.2. Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
 • 2.3.3. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 • 2.4. Způsob dopravy
 • 2.4.1. Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 • 2.4.2. O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
 • 2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
 • 2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.
 • 2.5. Způsob platby
 • 2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: na dobírku až při převzetí od přepravce, bankovním převodem po vystavení zálohové faktury. ( Fakturou pro úřady, státní organizace a smluvní obchodní partnery se splatností max.30 dní ).
 • 2.5.2. V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky.
 • 2.5.3. Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo zálohové faktury, který kupující získá po jejím doručení na e-mailovou adresu nebo mobilní číslo formou SMS uvedené v objednávce. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • 2.5.4. Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
 • 2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.
 • 2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy
 •  
 • 2.6.1. Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
 • 2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
 • 2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 • 2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • 2.6.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 2.6.6. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 • 2.7. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

 • 3.1.1. Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
 • 3.1.2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.
 • 3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží
 •  
 • 3.2.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 • 3.2.2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.
 • 3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V tomto případě je doporučeno tento stav - poškození zdokumentovat fotografiemi. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 • 3.2.4. Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.
 • 3.2.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 3.2.6. V případě nepřevzetí zásilky má prodávající nárok a úhradu veškerých nákladů na odeslání a zpětné doposlání zásilky. U zásilek do zahraničí i náklady spojené, např. celní a spediční služby .
 • 3.3 Zjevně nízká kupní cena.

  Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená e-shopu a posléze v objednávce zjevně nižší, než je obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v zapsaní nebo z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky ( automatickou odpovědí ), neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto nízkou kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího v nejbližší možné době informovat.  Prodávající z výše uvedených důvodů neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

 

 4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

 • 4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má spotřebitel v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené, prokazatelně nepoužité a s originálními visačkami.
 • 4.1.2. Pokud spotřebitel v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.
 • 4.1.3. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • 4.1.4. V případě, odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu.
 • 4.1.5. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.
 • 4.1.6. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
 • 4.1.7. Odstoupí-li spotřebitel oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, převodem na bankovní účet spotřebitele nebo v hotovosti na adrese provozovny. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • 4.1.8. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
 • 4.1.9. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.
 • 4.1.10. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 •                                                             4.2. Odstoupení od kupní smlouvy provozovatelem
 • 4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • 4.2.2. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 • 4.2.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
 • 4.2.4. Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

 

 5. Práva z vadného plnění

 • 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • 4. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny a to osobně nebo zasláním poštou či jinou zásilkovou služnou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • 5. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
 • 6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 • 7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • 8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany spotřebitele včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 • 9. Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.
 • 10. Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
 • 11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 • 12. V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 • 13. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

 

 6. Ochrana osobních údajů

Veškeré Vámi uvedené osobní údaje a data budou zpracovány v souladu s nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů .

 

 • 1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje ( při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • 4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. .
 • 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 6. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • 7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 8. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • 9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky.

 

7.  Závěrečná ustanovení

 • 1. Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • 2. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 • 3. Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
 • 4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 6. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy  cbpm@email.cz
 • .

 

 

Autorská práva

Bez výslovného a písemného souhlasu nesmí být fotografie a texty kopírovány či upravovány, přenášeny nebo distribuované. Veškeré fotografie na tomto webu jsou dílem Pavla Makalouše

 

*****************************************************************************************

I. General Provisions, contact details

These terms and conditions governing the sale and delivery of services on-site www.crystal bohemia.cz (e-shop - www.webareal.cz / brousenesklo) Terms and clarify the rights and obligations of the service provider and the customer. All contractual relations are concluded in accordance with the laws of the Czech Republic. Zopovědným internet service provider is PAVEL Makalouš, Jiriho z Poděbrad 248, Hronov 54931, ID: 11057327 (hereinafter referred to as "Provider"). If the customer is a private person, the relations that are not covered by these terms and conditions, the Act No. 40/1964, the Civil Code and No. 634/1992 Coll., On consumer protection. If the customer is a businessman and is currently evident with regard to all the circumstances of the contractual relationship with the concerns of their business, relations not governed by terms and conditions, Act No. 513/1991 Coll., The Commercial Code.

 

 

II. Selection of goods, order goods

Goods presented on the website www.webareal.cz / brousenesklo for each product given its name, short description, information about the price and additional information (size, decor)

Ordering customer performs its insertion into the virtual shopping cart. Click on the "Submit Order" customer gives consent to the terms and conditions. After completing the order, the customer will receive through e-mail confirmation of your order with the name of the product price. Upon receipt of confirmation of order is concluded.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

III.DELIVERY

The goods will be delivered to the Customer at the address shown via Czech Post. Respectively preferred transport company. Estimated delivery time is 15 days from ordering goods from the seller, unless the goods otherwise stated. The delivery times are approximate and do not necessarily reflect the current status of inventory dealer.

Costs seller to deliver goods as determined in accordance with the terms of delivery (see shipping and handling). For orders with a value of ordered goods to 15.000 CZK (without VAT). All other orders are from the cost of supply is exempt.

After sending the goods from the seller's customer via e-mail provider receives information that the goods have been dispatched from the seller. After receipt of the goods, the customer has the obligation to report the receipt of goods and providers by clicking on the link to it during the transmission of the dispatch of the goods is provided.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IV. REKLAMACE  (2013-2016) 

Reklamace se vztahuje na zboží poškozené ( na drobné defekty - bublinky, kamínky ve sklovině se reklamace běžně nevstahuje ) .

Je-li zjevné poškození zásilky - zboží  již při předávání dopravcem, doporučuji toto zboží odmítnou převzít .

Na zboží poškozené při přepravě je nutné upozornit neprodleně, zboží nejlépe již při rozbalování vyfotografovat, je-li zřejmé že je sklo rozbité.

O této skutečnosti je nutné uvědomit dopravce , ( kde reklamace bezpeného doručení uplatní  ).

Kupující po oznámení prodejci vadné zboží k reklamaci zašle na adresu CRYSTAL - MAKALOUŠ Pavel , Jiřího z Poděbrad 248 , 549 31 Hronov . Balík prosím viditelně označte “REKLAMACE”, ten musí obsahovat: reklamované zboží, kopii prodejního dokladu , podrobný popis vady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího ( zpáteční adresa, telefonní číslo , číslo účtu ). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato  ( není-li např. telefonicky .e-mailem dohodnuto jinak )

Po vyřízení oprávněné reklamace má kupující právo na úhradu běžných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněné reklamace ( vrácení poštovného vynaloženého na zaslání zboží k reklamaci apod.).

Reklamaci zboží opatřené logem nebo textem ( věnovánín )  lze uplatnit pouze v případě, že logo nebo text neodpovídá zadání uvedené v objednávce ( např. chyba v textu / logu ) .

Na výrobky vyrobené na zakázku nebo s věnováním, s logem dle zadání nebo specifickou objednávku dle přání objednavatele NELZE UPLATNIT ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY dle § 1837 Očanského zákoníku .

V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět na uvedenou adresu na náklady kupujícího .

Doba trvání reklamace se počítá ode dne přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem.

Maximální doba k vyřízení reklamece je 30dní . Není-li tato lhůta dodržena prodávajícím, má kupující nárok na vrácení ceny uhrazené při dodání zboží a běžných nákladů spojených s vyřízenmí reklamace

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.

V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data převzetí nové věci.

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Zjevně nízká kupní cena.

Kupující bere na vědomí, že pokud je cena zboží uvedená e-shopu a posléze v objednávce zjevně nižší, než je obvyklá cena stejného nebo srovnatelného zboží v místě a čase (zejména z důvodu chyby v zapsaní nebo z důvodu technické chyby na straně prodávajícího apod.), není kupní smlouva vůbec uzavřena, přestože prodávající potvrdil kupujícímu přijetí objednávky ( automatickou odpovědí ), neboť prodávající nemá vůli uzavřít kupní smlouvu s takovouto nízkou kupní cenou nebo bez určení kupní ceny. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího v nejbližší možné době informovat.  Prodávající z výše uvedených důvodů neodpovídá kupujícímu za škodu tím vzniklou.

IV. COMPLAINTS

The complaint relates to goods damaged (for minor defects - bubbles in the glass stones to claim nevstahuje).

The goods damaged in transit should be advised immediately, catalog shoot - preferably already during unpacking, it is clear that the glass is broken. Also of note on the carrier detection.

Buyer may claim for defective goods sent by delivery service to the address CRYSTAL - Makalouš Paul, George of Poděbrad 248, 549 31 Hronov. Clearly mark the package "COMPLAINT", it must contain goods under complaint, a copy of the sales receipt, a detailed description of the defect and the buyer sufficient contact details (return address, phone number). Goods that will be sent to the seller's costs will not be accepted! (Unless such phone. Hododnuto e-maile otherwise)

After processing legitimate claims buyer has the right to defray the normal costs incurred in connection with the application of a legitimate complaint (return postage spent on sending goods to the complaint, etc.).

In the case of an unjustified claim the goods will be sent back to that adresuna buyer's expense.

Duration of complaints is counted from the date of receipt to the date of settlement of the claim. Not to pick up a customer!

After processing legitimate claims, the warranty period is extended by the duration of the claim. In the case of an unjustified claim to extend the warranty period. If the complaint goods within the statutory warranty period dealt with in exchange for new goods, the warranty period starts again from the date of acceptance of new things.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V. Vrácení zboží prodávajícímu

V případě nespokojenosti se zbožím dodaným prodávajícím má zákazník, který nejedená v rámci své podnikatelské činnosti, má právo na vrácení tohoto zboží ve 14 denní lhůtě od převzetí zboží. K vyřízení vrácení zboží je oprávněn poskytovatel služeb, u kterého se vrácení zboží uplatňuje písemným oznámením a následně odesláním zboží s kopií faktury na adresu  Pavel Makalouš , Jiřího z Poděbrad 248 , Hronov 54931 . Zboží nemusí bý vráceno v původním obalu . Nesmí být zasláno na dobírku .Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Cena za zboží bude do 14 dnů od přijetí zaslána na účet uvedený v reklamaci  nebo složenkou. Zboží je však nutno odeslat takovým způsobem aby při jeho přepravě nedošlo k poškození . 

V. Returns goods to seller

In case of dissatisfaction with the goods supplied by the seller, the customer, which many in the course of its business, the right to return the goods within the 14 day period from receipt of goods. To arrange the return is authorized service provider, in which the return applies written notice and then sending the merchandise with a copy of the invoice to the address. Goods must be returned would be in the original packaging and must be registered letter. The price for the goods will be till 14 working days for the account or sent by check.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLA , e-mail a ADRESA , případně fakturační údaje, poskytnuté při objednávce či registraci , budou použity pouze pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Zejména nebudou poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v soulady s předpisy České republiky.Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TELEFONNÍ ČÍSLA , e-mail a ADRESA , případně fakturační údaje, poskytnuté při objednávce či registraci , budou použity pouze pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Zejména nebudou poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v soulady s předpisy České republiky

VI. PRIVACY POLICY

Personal customer information is kept in accordance with the laws of the Czech Republic, in particular with Act No. 101/2000 Coll., On Personal Data Protection, as amended. Personal data of customers are fully protected against misuse. Order Services Customer agrees that his personal data, ie name, surname, telephone number, e-mail address or billing information provided in the order or registration, will be used only for the purpose of execution of the order and will not be misused. It shall not be disclosed to third parties, used for periodic advertising and will be protected in accordance with regulations of the Czech Republic.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COPYRIGHT

Without the express and written consent SHOULD photos and text copied or modified, transmitted or distributed.


CRYSTAL - PAVEL MAKALOUS * ICO: 11057327 * DIC CZ6804242082

Jiriho z Podebrad 248 (street / No.) * 549 31 ( post.code ) * HRONOV ( town ) * Czech Republic - EUROPE

Mobil / GSM (cel)  * +420 602 163 463+420 602 163 463 ( O2 )

Bank : KOMERCNI BANKA – centrala Praha / Nachod , Palackeho 20 /

* Account # 159 444-551 / 0100 * SWIFT ID(BIC): KOMBCZPPXXX * IBAN : CZ0801000000000159444551

 
MjFkNTc2Y